Witamy na stronie Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WNM SUM w Katowicach

O nas

Aktywność Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WNM SUM w Katowicach obejmuje pracę dydaktyczną przed- i podyplomową oraz działalność naukową.

Działalność naukowa

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej prowadzi badania naukowe w zakresie mikrobiologii i immunologii. Zwracamy uwagę na ustawiczny rozwój poprzez aplikacje nowoczesnych metod i technik badawczych służących innowacyjnej medycynie. Analizujemy głównie mechanizmy interakcji zachodzące pomiędzy drobnoustrojem (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki), a organizmem człowieka.

Ważna jest dla nas skuteczność pracy naukowej poprzez udział w programach badawczych, stypendialnych oraz upowszechnianie zdobytej wiedzy na łamach specjalistycznych czasopism, konferencjach i sesjach naukowych.

Celem naszym jest szybka i skuteczna diagnostyka chorób o etiologii bakteryjnej, wirusowej i grzybiczej, która jest podstawą dla prawidłowego i skutecznego leczenia pacjentów.

Jesteśmy otwarci na współpracę w dziedzinach pokrewnych poprzez wdrażanie nowych technik i metod diagnostycznych w celu szybkiej diagnostyki czynników etiologicznych chorób zakaźnych.

Obszar badań naukowych to:

  1. Badanie wpływu antybiotyków na florę bakteryjną pacjentów

  2. Monitorowanie lekooporności szczepów izolowanych od chorych z różnych materiałów

  3. Rola mykoplazm urogenitalnych w zakażeniach człowieka

  4. Etiopatogeneza i diagnostyka zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem:

    • układu moczowo-płciowego kobiet i mężczyzn

    • układu pokarmowego w różnych grupach wiekowych

  5. Ocena wybranych czynników odporności u osób narażonych zawodowo na niskie dawki promieniowania jonizującego

  6. Badania mikrobiologiczne z wykorzystaniem najnowszych technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej

Historia Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WNM SUM w Katowicach

Nasza Katedra powstała w 1982 roku z Katedry Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu-Rokitnicy. W roku 2004 została zmieniona nazwa z: „II Katedra i Zakład Mikrobiologii” na: „Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej”.

Kierownicy Katedry od 1949 do chwili obecnej:

 Kierownicy

Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju:

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Współpraca międzynarodowa:

Göteborg University, Sahlgrenska Academy, Department of Microbiology and Immunology, 405 30 Göteborg

Department of Internal Medicine, Divisin of Infectious and Immunologic Diseases University of California, Davis Medical Center, Sacramento, CA, USA

Department of Medical Microbiology and Infectious Diseases, Erasmus Medical Center, Dr Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam

Najnowsze publikacje:

Pacyga K, Razim A, Martirosian G, Aptekorz M, Szuba A, Gamian A, Myc A, Górska S. The bioinformatic and in vitro studies of clostridioides difficile aminopeptidase M24 revealed the immunoreactive KKGIK peptide. Cells. 2020, 9(5):1-20, E1146. doi: 10.3390/cells9051146.

Razim A, Pacyga K, Martirosian G, Szuba A, Gamian A, Myc A, Górska S. Mapping epitopes of a novel peptidoglycan cross-linking enzyme Cwp22 recognized by human sera obtained from patients with clostridioides difiicile infection and cord blood. Microorganisms. 2019, 7(11): 1-17, 565. doi: 10.3390/microorganisms7110565.

Ekiel A, Romanik M, Aptekorz M, Semik-Grabarczyk E, Cieślik P, Smolec D, Jóźwiak J, Holecki M, Martirosian G. Prevalence of urogenital mycoplasmas in women with systemic lupus erythematosus (SLE): preliminary study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019, 39(5):1-5. doi: 10.1007/s10096-019-03783-w.

Razim A, Pacyga K, Aptekorz M, Martirosian G, Szuba A, Pawlak-Adamska E, Brzychczy-Włoch M, Myc A, Gamian A, Górska S. Epitopes identified in GAPDH from Clostridium difficile recognized as common antigens with potential autoimmunizing properties. Sci Rep. 2018, 17;8(1):13946. doi: 10.1038/s41598-018-32193-9.

Góra B, Gofron Z, Grosiak M, Aptekorz M, Kazek B, Kocełak P, Radosz-Komoniewska H, Chudek J, Martirosian G. Toxin profile of fecal Clostridium perfringens strains isolated from children with autism spectrum disorders. Anaerobe. 2018, 1-18. doi: 10.1016/j.anaerobe.2018.03.005. 

Różańska A, Pac A, Romanik M, Bulanda M, Wójkowska-Mach J. Outpatient post-partum antibiotic prescription: method of identification of infection control areas demanding improvements and verification of sensitivity of infection registration. Antimicrob Chemother. 2018; 73(1): 240-245. doi: 10.1093/jac/dkx369.