Dydaktyka

Katedra Mikrobiologii Lekarskiej to specjalistyczna jednostka obejmująca działalność dydaktyczną z zakresu Mikrobiologii i Immunologii

Działalność dydaktyczna przeddyplomowa: 

W ramach wieloetapowego kształcenia studentów prowadzone są wykłady, ćwiczenia, a także seminaria dla:

WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH

 Kierunek lekarski: 

 • Mikrobiologia 
 • Immunologia
 • Choroby zakaźne
 • Chirurgia
 • Choroby wewnętrzne

 Kierunek lekarski – anglojęzyczny:

 • Mikrobiologia z wirusologią
 • Immunologia

 Kierunek lekarski – anglojęzyczny Program Europejski:

 • Mikrobiologia
 • Immunologia
 • Choroby zakaźne
 • Chirurgia
 • Choroby wewnętrzne

 Kierunek neurobiologia:

 • Neuroimmunologia

 Dydaktyka Katedry oparta jest na: 

 • przekazywaniu wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności zawodowych studentów Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach, w celu przygotowania do trudnej i wymagającej pracy w Służbie Zdrowia
 • rozwoju potencjału naukowego wśród studentów, a także wśród specjalizujących się lekarzy i diagnostów laboratoryjnych

 - Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Katedrze Mikrobiologii Lekarskiej od wielu lat wraz z młodymi naukowcami aktywnie prezentuje wyniki prac doświadczalnych w sesjach organizowanych w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego – STN SUM, a także innych uczelni medycznych w kraju i zagranicą

 Działalność dydaktyczna podyplomowa:  

 1. Organizowanie i prowadzenie staży i kursów podyplomowych z zakresu mikrobiologii lekarskiej dla lekarzy różnych specjalności (chirurdzy, okuliści, stomatolodzy i inni)
 2. Organizowanie i prowadzenie staży i kursów podyplomowych z zakresu mikrobiologii klinicznej dla specjalizujących się w dziedzinie mikrobiologia medyczna diagnostów laboratoryjnych

Tematyka kursów organizowanych przez naszą Katedrę:  

 • „Epidemiologia zakażeń i zarażeń występujących w Polsce”.
 • „Epidemiologia zakażeń szpitalnych, rola laboratorium mikrobiologicznego w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń szpitalnych”.
 • „Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu oddechowego”.
 • „Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń przenoszonych drogą płciową”.
 • „Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych”.
 • „Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wirusowych”.
 • „Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wywołanych bakteriami beztlenowymi”.
 • „Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności”.
 • „Serologiczna diagnostyka wybranych zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz zarażeń pasożytniczych”.
 • „Sterylizacja, dezynfekcja i dezynsekcja oraz metody kontroli tych procesów”.
 • „Zasady organizacji i pracy laboratoriów mikrobiologicznych oraz budowanie i wprowadzanie systemów jakości pracy”.