II rok

Mikrobiologia

Literatura

Regulamin

Harmonogram

Wstępny termin egzaminu z przedmiotu "Mikrobiologia" dla Studentów II roku:
24.06.2020  o godzinie 11.00.
Proszę śledzić informacje na temat egzaminu na stronie internetowej Katedry

  

W poniedziałek 01.06.2020 r. od godziny 20:00 do 20:30 prosimy o rozwiązanie testu umieszczonego w kursie:

Seminarium nr 13 "Czynniki etiologiczne i patogeneza zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych. Zasady pobierania i przesyłania materiałów. Tok badania mikrobiologicznego."

 

 

 

Materiały do nauki zamieszczone zostały na platformie elearningu: https://elearning.sum.edu.pl/course/index.php?categoryid=182

 

 

 

Materiały dodatkowe

Ćwiczenie nr 3

Ćwiczenie nr 2

Ćwiczenie nr 1