WLK - Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. 32 208 85 50; fax. 32 252 60 75
Email: mikrobiologia@sum.edu.pl

Witamy na stronie Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WLK SUM

O nas

Aktywność Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WLK SUM obejmuje pracę dydaktyczną przed- i podyplomową, działalność naukową, a także diagnostyczną.

 

Działalność naukowa

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej prowadzi badania naukowe w zakresie mikrobiologii i immunologii. Zwracamy uwagę na ustawiczny rozwój poprzez aplikacje nowoczesnych metod i technik badawczych służących innowacyjnej medycynie. Analizujemy głównie mechanizmy interakcji zachodzące pomiędzy drobnoustrojem (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki), a organizmem człowieka.

Ważna jest dla nas skuteczność pracy naukowej poprzez udział w programach badawczych, stypendialnych oraz upowszechnianie zdobytej wiedzy na łamach specjalistycznych czasopism, konferencjach i sesjach naukowych.

Celem naszym jest szybka i skuteczna diagnostyka chorób o etiologii bakteryjnej, wirusowej i grzybiczej, która jest podstawą dla prawidłowego i skutecznego leczenia pacjentów.

Jesteśmy otwarci na współprace w dziedzinach pokrewnych poprzez wdrażanie nowych technik i metod diagnostycznych w celu szybkiej diagnostyki czynników etiologicznych chorób zakaźnych.

  

Obszar badań naukowych to:

 

1.  Badanie wpływu antybiotyków na florę bakteryjną pacjentów

 

2.  Monitorowanie lekooporności szczepów izolowanych od chorych z różnych materiałów

 

3.  Rola mykoplazm urogenitalnych w zakażeniach człowieka

 

4.  Etiopatogeneza i diagnostyka zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem: 

  • układu moczowo-płciowego kobiet i mężczyzn 
  • układu pokarmowego w różnych grupach wiekowych

 

5.  Ocena wybranych czynników odporności u osób narażonych zawodowo na niskie dawki promieniowania jonizującego

 

6. Badania mikrobiologiczne z wykorzystaniem najnowszych technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej

 

 

Historia Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WLK SUM

 

Nasza Katedra powstała w 1982 roku z Katedry Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu-Rokitnicy. W roku 2004 została zmieniona nazwa z: "II Katedra i Zakład Mikrobiologii" na: "Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej".

 

Kierownicy Katedry od 1949 do chwili obecnej:

 

Kierownicy

 

Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju:

 

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Współpraca międzynarodowa:

 

Göteborg University, Sahlgrenska Academy, Department of Microbiology and Immunology, 405 30 Göteborg

 

Department of Internal Medicine, Divisin of Infectious and Immunologic Diseases University of California, Davis Medical Center, Sacramento, CA, USA

 

Department of Medical Microbiology and Infectious Diseases, Erasmus Medical Center, Dr Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam

 

Najnowsze publikacje:

 

Ekiel A, Pietrzak B, Wiechuła B, Aptekorz M, Mazanowska N, Rady D, Kamiński P, Martirosian G. Urogenital mycoplasmas and human papilloma virus in hemodialysed women. Scientific World Journal. 2013 Dec 2;2013:659204. doi: 10.1155/2013/659204.

 

Żak-Gołąb A, Kocełak P, Aptekorz M, Zientara M, Juszczyk L, Martirosian G, Chudek J, Olszanecka-Glinianowicz M. Gut microbiota, microinflammation, metabolic profile, and zonulin concentration in obese and normal weight subjects. Int J Endocrinol. 2013; 6(Suppl. 1):88.

 

Bereza P, Ekiel A, Auguściak-Duma A, Aptekorz M, Wilk I, Kusz DJ, Wojciechowski P, Martirosian G. Identification of silent prosthetic joint infection: preliminary report of a prospective controlled study. International Orthopaedics (SICOT) 2013; 37(10): 2037-43.

 

Martirosian G, Radosz-Komoniewska H, Pietrzak B, Ekiel A, Kamiński P, Aptekorz M, Doleżych H, Samulska E, Jóźwiak J. Characterization of vaginal lactobacilli in women after kidney transplantation. Anaerobe 2012; 18: 209-213.

 

Pietrzak B, Mazanowska N, Ekiel A, Durlik M, Martirosian G, Wielgos M., Kamiński P. Prevalence of high-risk human papillomavirus cervical infection in female kidney graft recipients: an observational study. Virology Journal 2012; 9:117.

 

Martirosian G. Rola Clostridium spp. w zakażeniach szpitalnych. Część I: Clostridium difficile. Zakażenia 2012; 2: 96-101.

 

Martirosian G, Ekiel A, Aptekorz M, Wiechuła B, Kazek B, Jankowska-Steifer E, Jóźwiak J, Moskalewski S. Fecal lactoferrin and Clostridium spp. in stools of autistic children.  Anaerobe 2011; 17: 43-45.

 

Romanik M, Nowosielski K, Martirosian G, Poręba R, Sioma-Markowska U. Identification of pregnant women at risk of Streptococcus group B colonisation. Neuro Endocrinol Lett. 2011; 32(3):308-12.

 

Skałba P, Cygal A, Madej P, Dąbkowska-Huć A, Sikora J, Martirosian G, Romanik M, Olszanecka-Glinianowicz M. Is the plasma anti-Müllerian hormone (AMH) level associated with body weight and metabolic, and hormonal disturbances in women with and without polycystic ovary syndrome? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011; 158(2): 254-9.

 

Ekiel A, Aptekorz M, Kazek B, Wiechuła B, Wilk I, Martirosian G. Intestinal microflora of autistic children. Med Dosw Mikrobiol. 2010; 62(3): 237-43.

 

Wiechuła B, Cholewa K, Ekiel A, Romanik M, Doleżych H, Martirosian G. HBD-1 and hBD-2 are expressed in cervico-vaginal lavage in female genital tract due to microbial infections. Ginekol Pol. 2010; 81(4): 268-71.