Aparatura

Posiadane przez nas urządzenia

 • komora do hodowli bakterii beztlenowych Whitley A35 Workstation, Bentley 

 • system Vitek® 2 Compact do automatycznej identyfikacji mikrobiologicznej i określania lekowrażliwości,  bioMérieux, Francja

 • Illumigene Workstation, Meridian Bioscience, Inc., USA

 • termocyklery: Techne Genius, Techne Ltd, UK; Mastercykler ep gradient S, Eppendorf AG, Germany; GeneAmp PCR System 9700, Applied Biosystems, USA

 • system do agarozowej elektroforezy żelowej poziomej i pionowej: Sub-Cell GT BioRad Laboratories, Inc., USA; SubDNA, Kucharczyk Warszawa; SUBMINI, Kucharczyk Warszawa; Delfin 1, DNA Gdańsk; Hoefer SE600, USA

 • system do dokumentacji i archiwizacji żeli w świetle UV G BOX F3 firmy Syngene, Wielka Brytania

 • spektrofotometr NanoDrop 2000, Thermo Scientific, USA

 • spektrofotometr mikropłytkowy μQuant™ (BioTek Instruments, Incorporation USA) do analizy ilościowej kwasów nukleinowych i białek; odczyt testów ELISA, skanowania widmowego; kinetyki reakcji enzymatycznych oraz oznaczeń kolorymetrycznych

 • mikroskop Olympus CX21FS1 z kamerą cyfrową oraz oprogramowaniem komputerowym do obróbki obrazów

 • piec hybrydyzacyjny

 • komory laminarne

 • mikroskop fluorescencyjny DIAPHOT TMD NIKON