Pracownicy

Skład osobowy Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej

Kierownik

Prof. dr hab. n. med. Gajane Martirosian

gmartir@sum.edu.pl

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Adiunkt – dr hab. n. med. Alicja Ekiel

aekiel@sum.edu.pl

Adiunkt – dr n. med. Małgorzata Romanik

mromanik@sum.edu.pl

Adiunkt – dr n. med. Małgorzata Aptekorz

maptekorz@sum.edu.pl

Starszy wykładowca – dr n. biol. Halina Radosz-Komoniewska

hradosz@sum.edu.pl

Starszy wykładowca – dr n. med. Piotr Kłuciński

pklucinski@sum.edu.pl

Asystent – dr n. med. Hanna Doleżych-Teister

hteister@sum.edu.pl

Asystent – mgr Dominika Smolec

drady@sum.edu.pl

Asystent - mgr Monika Kabała

mkabala@sum.edu.pl

 

Pracownicy naukowo-techniczni:

Specjalista – dr n. med. Iwona Wilk

Specjalista – dr n. med. Barbara Wiechuła

Starszy technik – Monika Jachymek

Technik – Aleksandra Taborek

Starszy technik – Mirosława Hudziak

Pomoc laboratoryjna – Wioleta Prasał

 

Doktoranci:

mgr Dominika Smolec

mgr Monika Kabała

lek. med. Zbigniew Gofron

mgr Katarzyna Komoniewska